24.8.10

In the shadow...

Here at the edge of this world

Here I gaze at a pantheon of oak, a citadel of stone

If this grand panorama before me is what you call God...

Then God is not dead.


- Agalloch

15.8.10

През призмата на ИзидаИзида наистина си отива с дъжда...

Всъщност с какво не си отива Изида?

Изида и пътуване под арка от дървета...

Изида и слънчогледови полета...

Изида и снопове от лавандула...

Изида и слънчеви зелени хълмове...

Изида и първа морска пяна по глезените...

Изида и танцът на теченията...

Изида и платна на хоризонта...

Изида и морска безметежност...

Изида и хладната утеха на водата...

Изида и вятър по солената кожа...

Изида и зрели златни звезди...

Изида и непрогледно черно море...

Изида и миризма на огън и сол...

Изида и Млечният път...

Изида и Касиопея...

Изида и величието на небето.

Изида и величието на водата.

no direction

I watched the people from above,
how they are hurrying at any cost
and most of them, in look for love
are going nowhere like they're lost.
Their minds, obsessed by dreaming,
are filled with sorrow or with doubt,
but just a single day with meaning
is surely better than a life without.


- Николай Николов

11.8.10

И все пак тя се върна...

"Можеше ли да я задържи? Можеше ли да я задържи, ако беше друг? Но какво щеше да задържи? Само една илюзия и нищо друго. Не бе ли достатъчно и това? Можеше ли да се постигне нещо повече? Кой знаеше нещо за черния вихър на живота, който кипеше безименно в чувствата ни и превръщаше празния звук във вещи, маса, лампа, родина, в Ти и любов? Съществуваше само предчувствие и страхотен полумрак. Не бе ли достатъчно и това?

Не бе достатъчно. Достатъчно бе само, ако човек вярва в него. Щом кристалът е разбит от чука на съмнението, човек може само да го залепи и нищо повече. Да го залепи, да излъже и да наблюдава натрошения му блясък, който е бил някога бяло сияние. Нищо не се връща. Нищо не се повтаря. Нищо! Дори ако Жоан се върне, няма да бъде същото. Само залепен кристал. Мигът бе отлетял. Нищо не можеше да го върне назад.


Той почувства остра, непоносима болка. Нещо го разкъсваше. „Господи, боже мой — помисли си — как може да страдам толкова, и то затова! Наблюдавам се отстрани, но това не променя нищо. Знам, че ако загубеното се върне, ще го изпусна отново, но копнежът ми ще остане жив. Аз разсичам болката като труп в моргата и по тоя начин хилядократно я съживявам. Знам, че един ден ще мине, но това сега не ми помага.“ Той хвърли премрежен поглед към прозореца. Почувства се ужасно смешен, но и това нищо не промени.


Силна гръмотевица разтърси града. Дъжд закапа по храстите. Равик стана. Улицата изглеждаше посипана с черно сребро. Дъждът запя. Едрите топли капки обляха лицето му. Той престана изведнъж да разбира смешен ли е, или жалък, страда ли, или не. Знаеше само, че е жив. Жив. Животът го държеше и разтърсваше. Не беше само страничен наблюдател; величието на неудържимото чувство пламтеше в жилите му като огън в пещ; нямаше значение дали е щастлив, или нещастен. Достатъчно беше, че е жив и съзнава това. "


"Триумфалната акра"