8.10.12

dialogue with a river


Когато реката ти проговори
Когато вятърът в дърветата
Следва орбитите на планетите
На кръвта във клетките ти
И ритъмът на клеткитепланетитеклеткитепланетите
Слови през теб без думи
Когато структурата на листата е в сърцето ти
И в танца на момичето отсреща
И всеки дъх е свят
И всеки поглед - песен
Когато видиш нишките на изтъканото
И се вречеш да светиш по духа им
Тогава всичко ще е същото
Но тебе няма да те има