9.8.12

На какво мирише смъртта?

На какво мирише смъртта?
Отвън и отвътре?
Отвън - на мърша и медузи
Отвътре - на лъчи, спирали
Отвън е празна, вътре - пълна
Вътре диша, вън те задушава
Топла като майчина прегръдка вътре
Ледена като шамар от татко вънка
Отвън приспива, вътре буди
Светлината й унищожава вън,
А вътре...
Вътре ти си светлина и смърт.

No comments:

Post a Comment