25.9.12

По-горе билото


Навън е крайно, навътре - безкрайно.
Навън е раждане, навътре - зачеване.
Навън е споделяне, навътре - диалог.
Навън е пустиня, навътре - градина.
Навън е тишина, навътре - ОМ.
Навън е ОМ, навътре...
Опа, няма значение! :)

No comments:

Post a Comment