7.5.12

They Speak With Knives

На З., Л., Д., Х., Г. и М.

Ако това е езикът на ножовете

Това са единствените думи
Които искам да знам
Думи, които режат
За да дадат живот
Защото всичко става
Чак когато се откажеш
Вземи спокойно ножа от масата
И го забий в корема си
За да покълне светлина
Kураж да бъдеш огледален
Негатив на себе си
Абсолютно инобитие
Остави спокойно ножа на масата
По върха му - син покой
Виж се в ръцете на джуджето
Там, където
Дори ангелите говорят наобратно
Само ако ножовете можеха да говорят...


No comments:

Post a Comment