8.5.12

nothing lasts...

Ана: Защо е умрял?
Дара: Наистина ли искаш да ти разкажа?
Ана: Да.
Дара: Защото е бил много тъжен...
Ана: И сега на небето ли е?
Дара: Да.
Ана: Защо не мога да го видя?
Дара: Защото като умре някой, вече го няма на земята...
Ана: Ти ще умреш ли?
Дара: Неее, няма скоро да умра!
Ана: Защо?
Дара: Защото съм млада.
Ана: Искам цял ден да си на земята!

 Yes, you're magnificent...
But you're insignificant!

No comments:

Post a Comment